ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ


9 หมู่ที่ 17 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ ตั้งอยู่ที่

9 หมู่ที่ 17 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ

ได้แก่ 0623559000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์ ธนโชติ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*