บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด"

บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมโทรคมนาคมด้านอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด


105 หมู่ที่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

105 หมู่ที่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

แผนที่บริษัท บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0645559000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกราชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*