ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหารงานขายและการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร


8888/5 หมู่ที่ 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร ตั้งอยู่ที่

8888/5 หมู่ที่ 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร

ได้แก่ 0653558000549
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ตนุภัทร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*