บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด"

บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องปิโตรเลียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด


394 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

394 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด

ได้แก่ 0655558000249
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กอบชัย บางระกำปิโตรเลียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*