บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด"

บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด


80/5 หมู่ที่ 9 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/5 หมู่ที่ 9 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด

ได้แก่ 0655559000102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาวเวอร์เมด 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*