ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง


1 หมู่ที่ 15 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 15 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง

ได้แก่ 0663559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยาภิพัฒน์รุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*