ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งแอร์ ข้อต่อและการเดินสายไฟฟ้า สายโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย


245 หมู่ที่ 1 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

245 หมู่ที่ 1 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0663559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพาเวอร์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*