ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร


79 หมู่ที่ 6 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร ตั้งอยู่ที่

79 หมู่ที่ 6 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร

ได้แก่ 0663559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรรัตน์การเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*