บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด"

บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกขายส่งเครื่องมือสือสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์เสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด


39/120-39/121 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/120-39/121 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

แผนที่บริษัท บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด

ได้แก่ 0665558000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นอร์ทเทิร์น โมบาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*