บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด"

บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด


300/24 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/24 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

แผนที่บริษัท บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

ได้แก่ 0675559000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มินตา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*