บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกหอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด


280 หมู่ที่ 6 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

280 หมู่ที่ 6 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0725559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี จี เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*