ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร


81 ถนนเกษตรสิน ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร ตั้งอยู่ที่

81 ถนนเกษตรสิน ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร

ได้แก่ 0733558000271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสุตาพร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*