บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด"

บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด


95/2 หมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/2 หมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด

ได้แก่ 0735558000833
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอคเคานท์ติ้ง โฟกัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*