บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าระบบท่อและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด


59 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

59 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0735559000446
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*