บริษัท ภรันยู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภรันยู จำกัด"

บริษัท ภรันยู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภรันยู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภรันยู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวแอลพีจี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภรันยู จำกัด


65/3 หมู่ที่ 6 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภรันยู จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/3 หมู่ที่ 6 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท ภรันยู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภรันยู จำกัด

ได้แก่ 0735559000535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภรันยู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภรันยู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*