ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกลึงไสเจียรเชื่อมเจาะประกอบงานที่เกี่ยวกับเหล็กทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล


36/12 หมู่ที่ 13 ซอยศรทอง ถนนเพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล ตั้งอยู่ที่

36/12 หมู่ที่ 13 ซอยศรทอง ถนนเพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล

ได้แก่ 0743558000327
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแคลจักรกล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*