บริษัท ซานผิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซานผิ่ง จำกัด"

บริษัท ซานผิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซานผิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซานผิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ทะเลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซานผิ่ง จำกัด


24/61 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซานผิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/61 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ซานผิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซานผิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000752
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซานผิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซานผิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*