บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด"

บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด


219/1188 หมู่ที่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด ตั้งอยู่ที่

219/1188 หมู่ที่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด

ได้แก่ 0745558000761
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ บิวตี้ เบลซ เพอร์เฟค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*