บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด"

บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งและขายปลีกจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด


152 หมู่ที่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

152 หมู่ที่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด

ได้แก่ 0745558000876
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตะวันยานยนต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*