บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด"

บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องจักร ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า รถยกสูง รถเครน รถโฟล์คลิฟท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด


188 หมู่ที่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

188 หมู่ที่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด

ได้แก่ 0745558000906
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เร้นท์ เวิร์คส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*