บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด"

บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด


178/38 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

178/38 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0745558000922
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิ๊นซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*