บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่ายการผลิตอาหารพร้อมปรุงการผลิตอาหารที่เน่าเสียง่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด


206/20 หมู่ที่ 1 ถนนแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

206/20 หมู่ที่ 1 ถนนแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745558001155
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเต็ก ทูเดย์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*