บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผลิตผลทางการเกษตรการเกษตรแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด


33/3 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/3 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0745558001180
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยมีดี อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*