บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด"

บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายฉากกั้นอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ บานเลื่อน บานสวิง และงานอลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด


29/528 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/528 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด

ได้แก่ 0745558001465
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีพีดับเบิ้ลยู 528 กลาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*