บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด"

บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและนำเข้าอาหารทะเลสดและตากแห้งรวมทั้งอาหารทะเลแปรรูปทกชนิดทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด


99/12 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/12 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด

ได้แก่ 0745558001481
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดนัย โรจชนะสมบัติ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*