บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด"

บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกปลาสดแช่แข็ง ซากสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด


69/28 หมู่ที่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/28 หมู่ที่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด

ได้แก่ 0745559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอก โฟรเซน ฟิช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*