บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด"

บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างประกอบ จำหน่ายโทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด


89/15 หมู่ที่ 2 ซอยเพิ่มพูลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/15 หมู่ที่ 2 ซอยเพิ่มพูลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด

ได้แก่ 0745559000284
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี เอ็น ซี เมนูแฟคเจอริง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*