บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด"

บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เส้นพลาสติกไวนิล ยูพีวีซี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด


10/4 หมู่ที่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/4 หมู่ที่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด

ได้แก่ 0745559000471
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลพีเค กู๊ดเฟรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*