บริษัท ภูวิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูวิน จำกัด"

บริษัท ภูวิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูวิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูวิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูวิน จำกัด


82/13 หมู่ที่ 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูวิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

82/13 หมู่ที่ 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ภูวิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูวิน จำกัด

ได้แก่ 0745559000659
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูวิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูวิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*