บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด"

บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก กระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด


127 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

127 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000845
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮวาบรรจุภัณฑ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*