ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ติดตั้งสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา


146/137 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา ตั้งอยู่ที่

146/137 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา

ได้แก่ 0773559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ การประปา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*