ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่


40/1 หมู่ที่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่

40/1 หมู่ที่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่

ได้แก่ 0803559000150
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค คอฟฟี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*