บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


159 หมู่ที่ 1 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

159 หมู่ที่ 1 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0805559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรงสกา คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*