บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


53/7 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

53/7 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0815559000160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.พี.เมดิคัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*