ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย และ ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี


8/49 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี ตั้งอยู่ที่

8/49 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี

ได้แก่ 0833558000334
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอปเปิ้ลเทค ซีซีทีวี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*