บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด"

บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการใช้เช่าพื้นที่ และ สถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด


63/369 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/369 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0835558001324
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ตยิ่งเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*