บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด


15/6 ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/6 ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0835558001448
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิยะชัย เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*