บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด"

บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายปลีก -ส่ง และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด


200/130 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/130 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0835558001456
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ต ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*