บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด"

บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด


128/58 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/58 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด

ได้แก่ 0835558001553
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไมล์ แอท ซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*