บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต และจำหน่ายอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด


11 ซอยหัชนานิเวศน์ 1 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ซอยหัชนานิเวศน์ 1 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0835558001723
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ตฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*