บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด"

บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
งานติดตั้งเครื่องประกอบอาคาร งานติดตั้งกระจก ติดอลูมิเนียม การติดโลหะประดับอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด


60/27 หมู่บ้านเอว่าทาวน์ หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/27 หมู่บ้านเอว่าทาวน์ หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0835558002673
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.อี. กลาสซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*