บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับแลกเปลี่ยน ซื้อขาย เงินตราต่างประเทศรวมถึงบริการที่เกี่่ยวช่องทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด


7 ถนนประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ถนนประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0835558003424
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*