บริษัท เจนเน่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจนเน่น จำกัด"

บริษัท เจนเน่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจนเน่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจนเน่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับบริการเป็นที่ปรึกษาและจัดหาที่พักสถานที่พักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจนเน่น จำกัด


35/81 หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจนเน่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/81 หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท เจนเน่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจนเน่น จำกัด

ได้แก่ 0835559000763
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจนเน่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจนเน่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*