บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด"

บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 628,830,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด


14 ถนนกะตะน้อย ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 ถนนกะตะน้อย ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

แผนที่บริษัท บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0835559001085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*