บริษัท เกสติย่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกสติย่า จำกัด"

บริษัท เกสติย่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกสติย่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกสติย่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเช่า ให้เช่า ซื้อขาย รับขายฝาก ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกสติย่า จำกัด


20/44 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกสติย่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/44 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เกสติย่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกสติย่า จำกัด

ได้แก่ 0835559001336
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกสติย่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกสติย่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*