บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด"

บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด


8/7 หมู่ที่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/7 หมู่ที่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด

ได้แก่ 0845558001456
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*