บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ไอที

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด


39/3 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/3 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0845558001570
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ เอ็น แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*