บริษัท ฟูเจีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟูเจีย จำกัด"

บริษัท ฟูเจีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟูเจีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟูเจีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ซื้อ ขาย ทรัพย์สิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟูเจีย จำกัด


30/9 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟูเจีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/9 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท ฟูเจีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟูเจีย จำกัด

ได้แก่ 0845558001766
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟูเจีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟูเจีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*