บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบตกแต่งบ้าน อาคารทั้งภายในภายนอก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด


50/47 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/47 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000976
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที แอนด์ ที เฮ้าส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*