บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด"

บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด


338/6 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

338/6 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด

ได้แก่ 0845559001093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรท่าฉาง ออยล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*